• سبد خرید خالی است
کتاب های تصادفی

ابن رشد فیلسوفا عربیا بروح غربیة

از: عاطف العراقی

152 صفحه

Qavram_Sozlughu_Soylem_Ve_Gerchek

از: Fikret_Bashqaya

710 صفحه

تذکرة یا دعاة الاسلام

از: ابوالعلاء المودودی

51 صفحه

دیوان ترکی قاضی برهان الدین

از: قاضی برهان الدین

511 صفحه

الف (رمانی از پائلو کوییلو)

از: پائلوکوییلو

248 صفحه

نقد الخطاب الديني

از: نصر حامد ابوزيد

220 صفحه

اخلاق القرآن

از: دکتر عبدالوهاب عزّام

48 صفحه

ادب الطفل العربی

از: دکتر حسن شحانة

396 صفحه

ابن المقفّع ادیب العقل

از: دکترفکتور الکک

124 صفحه

Azeri_Turkcesi_Lughati-Hayati_Develi-1992-229

از: -Hayati_Develi-

229 صفحه

الابداع فی دائرة الضوء

از: عامر الدبک-اوهام العبد الله

188 صفحه

لولیتا (رمان)

از: ولادیمیر ناباکف

456 صفحه

درباره ما

کلبه معرفت، کلبه ایست آکنده از معرفت برای دوستداران معرفت، حکمت، فضیلت و دانش و...امکانی است برای بارگیری کتب و مقالات در زمینه های گونه گون با زبان های گوناگون. کلبه معرفت در گذشته ای دور و دراز با کاغذ نرد تیغ و برش می باخت و آن را در قالب و هیات کتاب فیزیکی به کام مخاطبان و طالبان می ریخت و ذهن و ضمیرشان را برمی انگیخت این جدال با طبیعت، محیط زیست و چنین برآمدن کاغذ چنان برای کلبه معرفت طبیعی و دلنشین نمی آمد لذا کلبه معرفت عزمی جزم و اراده ای راسخ در وداع با کاغذ گرفت تا هم سهمی و حظّی نه چندان خرد در آشتی با طبیعت داشته باشد هم در دنیای دیجیتال و الکترونیک بر این جدال و مجادله و شاید مباحثه بدینسان استمرار بخشد و کام تشنگان این مسیر و مسیل را به سهم خویش سیراب نماید استمداد از یزدان پاک، پروردگار عالمیان انگیزه و انگیخته این هدف والا خواهد بود اگر فضل باری نباشد این بارگیری کتب و علوم جز باری بر تن نخواهد بود زیرا به تعبیر مولانا:

 
                                                  ای خدا ای فضل تو حاجت روا       با تو  یاد  هیچ کس  نبود   روا
                                                  قطره دانش که بخشیدی ز پیش        متصل گردان به دریاهای  خویش
                                                  یاد ده ما  را سخن های  دقیق         که تو را رحم آورد آن، ای رفیق
                                                  گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن       مصلحی تو ای تو  سلطان  سخن