• سبد خرید خالی است
کتاب های تصادفی

اعلام القصة في الادب الانجليزي الحديث

از: دکتر طه محمود طه

280 صفحه

افريقيا السوداء

از: یوسف روکز

284 صفحه

بازرس مخفی

از: عزیزنسین

340 صفحه

قواعد اللغة العربیة

از: دکتر مبارک مبارک

312 صفحه

Guide to Public Speaking

از: LISA A. FORD BROWN

576 صفحه

The Ultimate IQ Test Book 1,000 Practice

از: PHILIP CARTER & KEN RUSSELL

305 صفحه

Effective group discussion _ theory and practice-Hill Education 2019

از: Adams, Katherine H._ Brilhart, John K._ Galanes, Gloria J.

428 صفحه

ادب الجاحظ من زاویة صحفیة

از: دکتر محمود أدهم

240 صفحه

در پاسخ بدخواهان

از: احمد کسروی

52 صفحه

اثار فلسطين

از: ولیمرف اولبریت

280 صفحه

تاریخ مردم ایران قبل از اسلام

از: عبد الحسین زرین کوب

614 صفحه

آذری

از: احمد کسروی

55 صفحه

درباره ما

کلبه معرفت، کلبه ایست آکنده از معرفت برای دوستداران معرفت، حکمت، فضیلت و دانش و...امکانی است برای بارگیری کتب و مقالات در زمینه های گونه گون با زبان های گوناگون. کلبه معرفت در گذشته ای دور و دراز با کاغذ نرد تیغ و برش می باخت و آن را در قالب و هیات کتاب فیزیکی به کام مخاطبان و طالبان می ریخت و ذهن و ضمیرشان را برمی انگیخت این جدال با طبیعت، محیط زیست و چنین برآمدن کاغذ چنان برای کلبه معرفت طبیعی و دلنشین نمی آمد لذا کلبه معرفت عزمی جزم و اراده ای راسخ در وداع با کاغذ گرفت تا هم سهمی و حظّی نه چندان خرد در آشتی با طبیعت داشته باشد هم در دنیای دیجیتال و الکترونیک بر این جدال و مجادله و شاید مباحثه بدینسان استمرار بخشد و کام تشنگان این مسیر و مسیل را به سهم خویش سیراب نماید استمداد از یزدان پاک، پروردگار عالمیان انگیزه و انگیخته این هدف والا خواهد بود اگر فضل باری نباشد این بارگیری کتب و علوم جز باری بر تن نخواهد بود زیرا به تعبیر مولانا:

 
                                                  ای خدا ای فضل تو حاجت روا       با تو  یاد  هیچ کس  نبود   روا
                                                  قطره دانش که بخشیدی ز پیش        متصل گردان به دریاهای  خویش
                                                  یاد ده ما  را سخن های  دقیق         که تو را رحم آورد آن، ای رفیق
                                                  گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن       مصلحی تو ای تو  سلطان  سخن