• سبد خرید خالی است
کتاب های تصادفی

پنجاه و سه نفر ج1

از: بزرگ علوی

121 صفحه

آشنایی با اسپینوزا

از: پل استراترن

75 صفحه

آداب من القرآن

از: عبدالحسین دستغیب

516 صفحه

ادب الرحلة عند العرب

از: دکتر حسنی محمود حسین

116 صفحه

گرکدنیسم (غزل پست مدرنیسم)

از: بهمن انصاری

150 صفحه

ادب مصر الاسلامیة فی عصر الولاة

از: دکتر محمد کامل حسین

302 صفحه

خیره به خورشید(غلبه بر هراس)

از: اروین د.یالوم- ترجمه مهدی غبرایی

248 صفحه

Communicating Science_

از: Prof. Pierre Laszlo

220 صفحه

ادباء العرب فی الجاهلیة و الاسلام

از: بطرس البستانی

456 صفحه

درمان شوپنهاور

از: اروین د.یالوم- ترجمه سپیده حبیب

542 صفحه

نان آن سال ها

از: هاینریش بل-ترجمه سیامک گلشیری

134 صفحه

ابن رشد فیلسوفا عربیا بروح غربیة

از: عاطف العراقی

152 صفحه

درباره ما

کلبه معرفت، کلبه ایست آکنده از معرفت برای دوستداران معرفت، حکمت، فضیلت و دانش و...امکانی است برای بارگیری کتب و مقالات در زمینه های گونه گون با زبان های گوناگون. کلبه معرفت در گذشته ای دور و دراز با کاغذ نرد تیغ و برش می باخت و آن را در قالب و هیات کتاب فیزیکی به کام مخاطبان و طالبان می ریخت و ذهن و ضمیرشان را برمی انگیخت این جدال با طبیعت، محیط زیست و چنین برآمدن کاغذ چنان برای کلبه معرفت طبیعی و دلنشین نمی آمد لذا کلبه معرفت عزمی جزم و اراده ای راسخ در وداع با کاغذ گرفت تا هم سهمی و حظّی نه چندان خرد در آشتی با طبیعت داشته باشد هم در دنیای دیجیتال و الکترونیک بر این جدال و مجادله و شاید مباحثه بدینسان استمرار بخشد و کام تشنگان این مسیر و مسیل را به سهم خویش سیراب نماید استمداد از یزدان پاک، پروردگار عالمیان انگیزه و انگیخته این هدف والا خواهد بود اگر فضل باری نباشد این بارگیری کتب و علوم جز باری بر تن نخواهد بود زیرا به تعبیر مولانا:

 
                                                  ای خدا ای فضل تو حاجت روا       با تو  یاد  هیچ کس  نبود   روا
                                                  قطره دانش که بخشیدی ز پیش        متصل گردان به دریاهای  خویش
                                                  یاد ده ما  را سخن های  دقیق         که تو را رحم آورد آن، ای رفیق
                                                  گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن       مصلحی تو ای تو  سلطان  سخن